Naše advokátní kancelář se věnuje vymáhání pohledávek vyplývajících zejména z titulu:

  • Neuhrazených faktur Vaším obchodním partnerem v rámci Vaší podnikatelské činnosti.
  • Neuhrazeného nájemného při pronajímání bytu či domu.
  • Neuhrazených pravidelných záloh ve prospěch Vašeho SVJ.
  • Nezaplaceného výživného na nezletilé dítě.