Advokátní úschova finančních prostředků a listin

  • Advokátní úschova prováděná renomovanou advokátní kanceláří je jednou z nejbezpečnějších forem zajištění úhrady kupní ceny.
  • Částka, kterou má naše advokátní kancelář ročně průměrně v úschově, činí 500.000.000,- Kč.
  • Peněžní prostředky jsou uloženy na jedinečném vázaném účtu, který je veden speciálně vždy pro jedinou úschovu. V naší advokátní kanceláři jich vedeme více než 100 s možností otevřít další neurčitý počet.
  • Podpisy na smlouvách ověřujeme v rámci transakce zdarma.
  • Okamžité zasílání informací o transakcích na bankovním účtu.
  • Výplaty jsou prováděny bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů.