Příprava a revize smluv

Naše advokátní kancelář se zaměřuje na přípravu a revize zejména následujících smluvních typů:

  • Kupní smlouva
  • Darovací smlouva
  • Směnná smlouva
  • Nájemní smlouva
  • Smlouva o zřízení věcného břemene
  • Smlouva o zřízení zástavního práva
  • Smlouva o zápůjčce
  • Smlouva o převodu obchodního podílu vč. podílu v bytovém družstvu
  • Smlouva o advokátní úschově finančních prostředků a listin