Dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) se odměna advokáta za poskytování právních služeb řídí jeho smlouvou s klientem nebo není-li odměna advokáta takto určena, ustanoveními uvedené vyhlášky o mimosmluvní odměně.

V naší advokátní kanceláři lze domluvit za poskytnutí právních služeb:

  1. smluvní časovou odměnu,
  2. smluvní pevnou odměnu,
  3. smluvní odměnu v podobě podílu z vymožené částky
  4. mimosmluvní dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif)

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora: www.cak.cz

Pro objednání našich služeb si můžete stáhnout objednávkový formulář.