Rozvodové právo (včetně úpravy poměrů k nezletilým dětem a vypořádání společného jmění manželů)

  • Jedna z nejčastěji poptávaných služeb právní pomoci.
  • Zastupování v rozvodu nesporném (kdy jsou manželé na rozvodu domluveni) nebo v rozvodu sporném (kdy jeden z manželů s návrhem druhého manžela nesouhlasí).
  • Zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem (ve kterém se řeší styk rodičů s nezletilým a vyživovací povinnost rodičů k nezletilému dítěti).
  • Zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství.