Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, zejména v oblasti:

 • obchodního práva
 • občanského práva
 • sporné agendy
 • právo územní samosprávy (obce a města)

 • insolvenčního práva
 • práva k nemovitostem, včetně realitních projektů
 • bytového a stavebního práva
 • exekučního práva a exekučního řízení
 • práva veřejných zakázek

Velká část naší činnosti spočívá v zastupování klientů v řízení před soudy a orgány veřejné správy, a to ve všech stupních, u soudů pak včetně řízení před soudem Ústavním, jakož i zpracovávání příslušných podání nutných pro řízení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Samostatnou skupinu advokátní kanceláře tvoří specialisté na:

 • právo pro developery

 • nemovitosti

V uvedených oblastech nabízíme velice rozsáhlou zkušenost a praxi, kde poskytujeme ad hoc i komplexní právní podporu klientům z řad vlastníků nemovitostí i zájemců o nemovitosti.

Kooperace

S ohledem na naše každodenní právní úkony v oblastech práva uvedených výše, je nutná kooperace s různými příslušnými úřady a institucemi, jejichž činnost je pro řádný a úspěšný průběh daného právního úkonu, resp. jeho následku, nezbytná. Máme proto velice úzké profesní vztahy s exekutory a notáři, kteří jsou s ohledem na naší vzájemnou spolupráci připraveni přizpůsobit se co možná nejvíce požadavkům našich klientů.

Aktivně spolupracujeme s auditorskými, daňově-poradenskými a účetními kancelářemi a správci konkurzních podstat, jakož i soudními znalci z oblasti cenných papírů, nemovitostí, účetnictví a dalších specializací. To nám však též umožňuje i uplatňování práv a nároků i vůči osobám takových profesí, jenž zájmy našich klientů poškodily.

Při řešení právních problému jsme tedy schopni, více než kdokoliv jiný, uzpůsobit i zdánlivě bezvýsledně vyhlížející právní skutečnost tak, aby z ní náš klient mohl vytěžit maximum pro něj možného přínosu.

Systém „Bezpečných úschov“

 • Advokátní úschova prováděná renomovanou advokátní kanceláří, je jednou z nejbezpečnějších forem zajištění úhrady kupní ceny.

 • Částka, kterou naše advokátní kancelář má ročně průměrně v úschově činí 500 000 000 Kč

 • Peněžní prostředky jsou uloženy na jedinečném vázaném účtu, který je veden speciálně vždy pro jedinou úschovu. U nás jich vedeme více než 100 s možností otevřít další neurčitý počet.

 • Eliminace nebezpečí, že by mohlo dojít k záměně jednotlivých finančních prostředků, popř. že by si peněžní prostředky uložené na vázaném účtu nárokovala jiná osoba, než která je účastníkem předmětné smlouvy.

 • Podpisy ověřujeme v rámci paušálu zdarma

 • Okamžité zasílání informací o transakcích na bankovním účtu

 • Výplaty jsou prováděny do dvou kalendářních dnů.

 • Úroky vyplácíme klientům

 • Nadstandardní pojištění za škodu s celkovým limitem pojistného až do výše 500 000 000 Kč.

Jazyková vybavenost

Samozřejmostí je pro nás komunikace ve světových jazycích, zejména v angličtině a němčině.

Obvyklá reakční doba

Advokátní kancelář se vždy snaží přizpůsobit potřebám klienta s přihlédnutím k náročnosti zadání ( běžná agenda – právní stanovisko, příprava smluvní dokumentace, připomínkování smluv apod. – obvykle 1 – 3 dny od zadání případu dle potřeby klienta ); samozřejmostí jsou i rychle dostupné telefonické konzultace apod.

Mobilita v rámci ČR

Advokátní kancelář poskytuje právní služby na území celé ČR bez omezení, klient v takovém případě hradí cestovní náhrady dle příslušné právní úpravy.

Způsob komunikace

Komunikace s klienty probíhá veškerými obvyklými způsoby, tj. osobně, ať již v sídle advokátní kanceláře či v sídle klienta, popř. na jiném dohodnutém místě, telefonicky, e-mailem, poštou apod. Snahou advokátní kanceláře je samozřejmě co nejvíce vyjít vstříc časovým možnostem klienta.

Kompletní servis

V souhrnu lze tedy říci, že naše advokátní kancelář má komplexní právní přístup při řešení veškerých právních problémů, jakož i příslušných majetkových, civilně-právních, obchodně-právních, správněprávních a trestně-právních konsekvencí. Naše advokátní kancelář i její jednotliví pracovníci jsou připraveni k důslednému a profesionálnímu přístupu též při řešení záležitostí klienta mimo procesní řízení, včetně operativní reakce na změnu potřeb klienta a jejich časový i věcný vývoj.